Privatlivspolitik

Som virksomhed i Danmark er vi underlagt EU’s lovgivning om GDPR-regler, også omtalt som persondataforordningen. Det betyder, at vi håndterer, registrerer og gemmer dine almindelige personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og mailadresse på en sikker og forsvarlig måde i forhold til din isoleringsopgave hos os.

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Nviro A/S.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler

Nviro A/S indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

  • Besøger vores hjemmeside
  • Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback
  • Udfylder en kontaktformular, afgiver en ordre og ved fakturering

Hvis du som privatkunde bestiller et gratis isoleringstjek, videregiver vi dine oplysninger til en af vores samarbejdspartnere eller underleverandører i forbindelse med afgivelsen af et isoleringstilbud. Her deler vi kun de nødvendige almene personligoplysninger som navn, adresse og telefonnummer, som du som kunde har givet os i forbindelse med din forespørgsel på et isoleringstilbud.

I forbindelse med at vi har modtaget din henvendelse om et gratis isoleringstjek, gemmer vi dine almene personoplysninger jf. bogføringsloven § 10. Stk. 1. i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, sagen vedrører.

Ved isoleringstilbud vil dine almindelige personlige oplysninger blive registreret og gemt i op til 1 år.

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.nviro.dk er:

Nviro A/S
Bredgade 52
7480 Vildbjerg
cvr. nr. 30712846

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har ønsket. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig relevant kommunikation i forbindelse hermed.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive opbevaret så længe det er nødvendigt efter, at du har modtaget din vare eller ydelse.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande. Men ved bestilling af et gratis isoleringstjek videresendes de indhentede oplysninger til vores nærmeste autoriserede isolatør for at sikre lokal ekspedition. Du vil få en bekræftelse på mail om, hvem dine oplysninger sendes til.

Vi har vores hjemmeside hos Curanet, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i Curanets datacentre.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

  • At se/rette/ændre dine persondata
  • At få slettet persondata

Der vil dog kunne være krav om dokumentation fra myndigheder, som bevirker, at vi måske ikke kan imødekomme dit ønske. Fx kan sletning ikke forekomme, hvis det konflikter med bogføringsloven § 10, (verserende) forsikringssager eller med vores garanti periode på udført arbejde, hvor perioden kan være op til 20 år.

Du har ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Hvis du vil klage, skal du rette henvendelse til info@nviro.dk eller på telefon 97 12 65 00.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os, hvis du er i tvivl om dine oplysninger, har rettelser eller ønsker at få slettet dine oplysninger.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse info@nviro.dk.